God Jul

I serien med det lett selvmotsigende navnet «nytt fra arkivet» bringer vi et bilde fra aktiviteten i høst og ønsker alle god jul, godt år og god ny sesong. På bildet ser vi Ottar Sletten som konsentrerer seg stort i ASH-26E.

Nytt fra flytjenesten

Dette er et tilbud til personell i NAK’s Flytjeneste, som består av brann- og redningstjeneste, og spesielt til dere som var med på kurs i fjor.

 Repetisjonen vektlegges praktisk nytteverdi og at alt som repeteres består av handlinger som skal utføres. Derfor vil det, for de som blir med, bli sendt ut heimeoppgaver som grunnlag for repetisjon/testing av kunnskap. Oppgavene gir grunlag for felles gjennomgang senere, enten i grupper eller fellesmøte for begge klubbene.

 Den praktiske delen, flyging, vil bli gjennomført tidlig i 2010. Inntil videre er det en del løse tråder, alt avhenger av responsen fra dere, og om dere vil jobbe med tilsendte oppgaver, alene, eller med andre i nærleiken (danne små grupper?).

 Alle BØR ha kartprogrammet MapSource på sin PC, samt kart minimum Norge 1:250000, Hardangervidda og Jotunheimen 1:50000 innlagt. Ellers kan du måtte se i SAR klubbmappe som ligger på klubbsidene.

 BLIR DU MED?  meld deg på til:  katobru@online.no

 Mvh                                     

Kjell Arne

Fast dekke på Klanten – banen blir stengt fram til ca. 1.6.2010

Styret i Hallingdal Flyklubb har vedteke å starta arbeidet med fast dekke på Klanten Flyplass. Arbeidet med masseutskifting tek til 7. desember og det er T. Engene som skal utføra jobben. Kor lenge bana blir stengt er ikkje heilt klart enno, men me håpar at bana skal vera operativ igjen primo mars.

Prosjektet med fast dekke er eit stort økonomisk løft for klubben, men slik styret ser det har ein ikkje noko réelt valg. Dei siste åra har banen blitt stadig dårlegare og truleg ville ein etterkvart fått problem med å få den godkjent.
Det er god grunn til å tru at fast dekke også vil stimulera aktiviteten og ein ser for seg ein markant auke i antal startar på Klanten når fast dekke er eit faktum.

Styret vil oppfordra alle medlemer til å stilla opp og støtta prosjektet. Sjølv om størstedelen av arbeidet skal utførast av ekstern entreprenør vil det sannsynlegvis bli anledning til å delta i dugnadsarbeid i løpet av
anleggsperioden.

Tekniske data:

Dimensjon:                     11 x 600 m

Masseutskifting:             6.600 m3

Finansiering:                   Tippemidlar/lån/EK