Årsmøte i Hallingdal flyklubb blir lørdag den 19-02-2011.

Sted:          Oset Høyfjellshotell 

 

Tid:             Lørdag 19 februar 2011         kl  16:00. 

                    Årsmøtemiddag                     kl  19:30.

                                                

Pris:            Årsmøtemiddag      kr 300,-                                   

                   Rombestilling til Oset hotell tlf 3207 9500 snarest

                   Lør. – søn. kr 500,- R/F pr person. 

 

Påmeldingsfrist:   15. Februar 2011 til Torstein Kaslegard.

Epost: tokasle@gmail.com eller sms til 94896408. 

                                              

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Adresse: Hallingdal flyklubb, pb. 66, 3551 GOL.

 

Forslag til valgkomiteen sendes til Ole Gjengedal , 3550 GOL.

ole.gj@online.no       Sms    +47 90102565 

  

Saksliste :  

 1  :      Godkjenne innkalling til møtet.

 2  :      Valg av møteleder.

 3  :      Valg av møtereferent.

 4  :      Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

 5  :      Behandle klubbens årsmeldinger.

 6  :      Behandle klubbens reviderte regnskap for 2010.

 7  :      Behandle innkomne forslag.

 8  :      Fastsette kontingent for 2012

 9  :      Behandle og vedta klubbens budsjett for 2011

10 :      Bestemme klubbens organisasjon.

11 :      Valg av styre :

            – sjef og nestleder.

            – de av 3 styremedlemmer og vara medlemmer som er på valg.

            – valg komité.

 

STYRET

Språktest og radiotelefonisertifikat

Dette ligger på sida til seiflyseksjonen:

«Som de fleste sikkert har fått med seg, så skulle alle innehavere av radiotelefonisertifikat ha gjennomført en språktest overfor en av LTs kontrollanter innen 5. mars 2011. Denne fristen har nå LT utsatt til 8. april 2012. Det vil i denne forbindelse komme ut en AIC N på dette.»

Grunnlaget finner du i denne linken:

http://www.luftfartstilsynet.no/allmennflyging/ga_operativt/article23550.ece

De forløsende ord i fra dokumentet:

«Når det gjelder de som har et separat flytelefonistsertifikat, utsettes fristen slik at språkprøve skal være avlagt innen 8. april 2012.»

Dette betyr at vi har litt bedre tid til å få ordnet dette. NLF ser for seg å lære opp kontrolanter fra egne rekker (IK I seil og mikro). Samtidig er vi så heldige at vi har en kontrollant i miljøet. Dermed skal det være god mulighet for alle for å få ordnet dette innen fristen.

kok