Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den19-03-22 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 19-03-2022 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32079500 eller www.oset.no Priser er følgende: kr 1350,- for overnatting, middag og frokost. kr 450,- for middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 05-03-2022 . Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. ole.gj@online.no
Etter årsmøte blir det Flytryggingsmøte med Pål Arve Halstensgård og orientering om Aktiviteter 2022: Fjelleir/Fjellflyging, Ny Hangar, kjøp/salg av seilfly, nytt fra sportsfly, Klanten flyplass 70 år V/Halvar Sand etc
Hilsen styret