Dugnadskveld

28.02.2008 var man i full gang med årlig ettersyn på en nyinnkjøpt GROB TWIN III SL.

Foto: Kåre Weeg.