Archive for januar, 2013

Innkalling til årsmøte i Hallingdal Flyklubb på Oset Hotel Lørdag 09-02-2013 kl:1600

fredag, januar 11th, 2013

Innkalling til årsmøte på på Oset hotell lørdag den 09-02-2013 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles av den enkelte på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er som følgende: 1/1 pensjon kr 800,- pr person, Rom/frokost kr 500,- , Årsmøtemiddag kr 300,-

 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

Ny lovnorm

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer  og disses stedfortredere

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 26-01-2013. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.Hilsen Styret


 


 

MyWebLog flykonto åpnet

tirsdag, januar 8th, 2013

MyWebLog som er klubbens nye loggføringssystem er nå tilgjengelig for alle medlemmer med epost. Det har gått ut en epost om dette i uke 1.

Brukerveiledning ligger under statiske sider eller som link her: http://hallingdalflyklubb.no/wordpress/brukerveiledning-myweblog/

Har du problemer med å benytte systemet er det bare å kontakte meg. Jeg vil derimot gå over alle flyturer periodisk for å sjekke at alt er ført riktig. Det kan være noe vanskelig å loggføre turer ifm flytjenesteoppdrag og passturer.

Bookingfunksjonen avventer vi inntil videre. Eksisterende system på MelWin benyttes til booking.

Kasserer: Roger Toppen, rogtopp@online.no