Archive for mars, 2017

Seilflypåske på Klanten 2017

tirsdag, mars 21st, 2017

For info kontakt Torstein Kaslegard tlf:  94896408     tokasle@gmail.com

Årsmøte for året 2016 avholt på Oset Hotell

lørdag, mars 11th, 2017

Det ble gjenvalg på hele styret for 2017

Leder: Erik Hansegård, Nestleder Hans Gjengedal, Kasserer Roger Toppen, Sekretær Arne Nibstad, Styremedlem Kåre Weeg.

Det satses friskt på seilflyging i 2017 -2018 osv med ny 2 seter DG 1001 M