Klanten Mountain Camp 2021

Høstflyging på Golsfjellet – Klanten Flyplass.


Hallingdal Flyklubb inviterer seilflygere til fjell, – og bølgeflyging i et av Norges fineste områder. Det er normalt gode bølgeforhold i vårt området i tiden vi har foran oss.
Vi har etablert permanent ordning for å fylle pusteoksygen på Klanten. OBS. Fylling kun etter avtale – bruk av oksygenriggen krever utsjekk.
Hele uke 40 hvert år arrangerer vi fjellflygingsleir. Det betyr at kompetente instruktører er på plass og det vil gjennomføres briefing daglig.
Teoretisk og praktisk opplæring holdes for til de som ønsker det innen fjellflyging og høydeflyging med tilhørende bruk av pusteoksygen.
I år starter Klanten Mountain Camp mandag 4. oktober med briefiging kl 11:00. Campen varer til og med søndag 10. oktober.


Det vil være slepefly på plass alle dager denne uka basert på påmeldinger og behov.
Brukertilskuddet for besøkende piloter er kr 700 som dekker flyplasstilskudd, landingsavgift og fylling av pusteoksygen. Klubbmedlemmer kan alternativt løse årskort for oksygen.
Klubben har egne «pilot-priser» på Storefjell Hotel for gjestende flygere. (storefjell.no)
Dersom du vil delta ta kontakt med Ole Baartvedt – SMS til 92288008 eller på epost: ole.pilot@icloud.com.

Vel møtt på Klanten flyplass!

Resultater Norges Cup 6

Vinner i år ble vår Svenske venn Jan Hasslid

Resultater fra Norges Cup 6 (Hallingtask)

1 Jan Hasslid SFK Karlstad 1G 59,72 59,72 8
2 Ole Baartvedt/ Ståle Lien Hallingdal FK OL 33,99 33,99 6
3 Svein Larssen Hallingdal/ Gard LA 33,44 33,44 5
4 Kjetil B. Mathisen Hallingdal/ SSFK SH 21,4 21,4 4
5 Rune Hovda OS Aeroclub KD 18,89 18,89 3
6 Ole Petter Nyland Oslo SFK FC 8,38 8,38 2
7 Geir Skjellaug Nome FK AL DNF 0 0

«Hallingtask 2021» – Strekkflygingsleir og Norgescup 6

Seilflygerne i Hallingdal Flyklubb ønsker deg velkommen til seilflyging på Hallingdal Luftsportsenter – Klanten flyplass på Golsfjellet fra 9. til 15 august.

Strekkflyging i Hallingdal med LN-GOL

Strekkflygingsleir starter mandag 9. august med slepevakt. Daglig værbriefing og oppgaveforslag kl 10:30. Instruktører er Ståle Lien og Ole Baartvedt. Påfølgende konkurranse tellende i Norges-Cup systemet starter med treningsdag torsdag 13. og konkurranse fredag 13. og lørdag 14. august. Søndag 15. august er « fri til egenflyging» – men også reservedag for konkurransen dersom vi ikke har minst èn gyldig dag innen lørdag.


Hovedbriefing NC 6 vil bli avholdt fredag 13. august kl 10:30

Påmelding til Norgescup 6 gjøres her på NLF – seilfly.no

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32 07 95 00 eller: booking: oset@oset.no Priser er følgende: Pris 1250,- pr pers inkl overnatting og halvpensjon / 450,- kun middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Påmelding til årsmøte: sms til 97978000 eller arne@storefjell.no

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.                

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 06-03-2021. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet ca kl. 16.30 blir det flysikkerhetsmøte i 2 timer for seil, motor og sportsfly v/ Pål Arve & co

Dersom vi må utsette årsmøtet pga. pandemien blir dette publisert på hjemmesiden + sms

INFO TIL MOTORFLYGRE

Hei!

NLF har utviklet et nytt system for rapportering av havari/hendelser som vi skal bruke. Dette systemet vil også sende rapport videre til Luftfartstilsynet hvis man for eksempel skal rapportere en hendelse som krever rapport til Luftfartstilsynet. Da slipper man å sende rapport via Altinn.

Som nevnt i teksten under vil det komme mere info om systemet, og når det trer i kraft. Se videoen når dere har tid, den gir en god innføring i bruk av det nye systemet.

Jeg kommer med mer info etter hvert som  NLF Informerer oss.

MVH Pål Arve

Tobias har også laget en opplæringsvideo om hvordan fylle ut en rapport i OBSREG, denne videoen har dere lenke til her: https://vimeo.com/499234424

Del og publiser gjerne denne lenken via flyklubbens kanaler.

Denne videoen og øvrig opplæringsmateriell vil om litt også bli publisert på Motorflyseksjonens hjemmeside under fanen for rapportering.

Har dere spørsmål eller kommentarer så kan dere ta kontakt med Tobias eller meg, så skal vi bistå etter beste evne!  Mvh


Stian D. Kultorp
Fagkontakt – Motorfly
Norges Luftsportforbund (NLF)
Norwegian Air Sports Federation
 
Tel +(47) 957 87 100
stian.kultorp@nlf.no

MVH Pål Arve Halstensgård

Mobil 91380021