Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den19-03-22 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 19-03-2022 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32079500 eller www.oset.no Priser er følgende: kr 1350,- for overnatting, middag og frokost. kr 450,- for middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 05-03-2022 . Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. ole.gj@online.no
Etter årsmøte blir det Flytryggingsmøte med Pål Arve Halstensgård og orientering om Aktiviteter 2022: Fjelleir/Fjellflyging, Ny Hangar, kjøp/salg av seilfly, nytt fra sportsfly, Klanten flyplass 70 år V/Halvar Sand etc
Hilsen styret

Medlemsmøte og Julebord på Oset Hotell den 27 nov.

Medlemsmøte kl. 15.00

Damenes Cocktail Kl.    19.00

Herrenes Aperitiff Kl. 19.30

Julebordet kl. 20.00

Medlemsmøte i Gildehallen den 27 nov 2021 Kl.15.00

Formanns 10 min  Erik Hansegaard                                                   

Status på seilflyging og fly poolen  v/ Hans G                                                              Status på timekrav for opprettholdelse av rettighet på SPL & LAPL-S/TMG, Sportsfly og LAPL-A/PPL v/Ole B 

 Nytt fra sportsfly M/ Gjennomgang av nytt kapitel 3  versj.7.2 v/ Magne S

Flytrygging  V/ Flytrygging sjef   Pål Arve

Oppsett og veiledning om bruk av SKY DEMON   Ole B

Aperitiff i baren        Hele kvelden

Julebord                    fra kl.20.00 til ???? 

Priser for julebord og overnatting: Julebord kr.450,- Overnatting med frokost kr.950,- per pers.

Vi har reservert noen få rom, så bestill overnatting og julebord snarest.

Tlf: 32079500  epost: oset@oset.no

                                                                                       

Resultater Norges Cup 6

Vinner i år ble vår Svenske venn Jan Hasslid

Resultater fra Norges Cup 6 (Hallingtask)

1 Jan Hasslid SFK Karlstad 1G 59,72 59,72 8
2 Ole Baartvedt/ Ståle Lien Hallingdal FK OL 33,99 33,99 6
3 Svein Larssen Hallingdal/ Gard LA 33,44 33,44 5
4 Kjetil B. Mathisen Hallingdal/ SSFK SH 21,4 21,4 4
5 Rune Hovda OS Aeroclub KD 18,89 18,89 3
6 Ole Petter Nyland Oslo SFK FC 8,38 8,38 2
7 Geir Skjellaug Nome FK AL DNF 0 0

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotel lørdag den 20-03-2021 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32 07 95 00 eller: booking: oset@oset.no Priser er følgende: Pris 1250,- pr pers inkl overnatting og halvpensjon / 450,- kun middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Påmelding til årsmøte: sms til 97978000 eller arne@storefjell.no

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.                

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 06-03-2021. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet ca kl. 16.30 blir det flysikkerhetsmøte i 2 timer for seil, motor og sportsfly v/ Pål Arve & co

Dersom vi må utsette årsmøtet pga. pandemien blir dette publisert på hjemmesiden + sms