Vårens fjelleir for ski-fly arrangeres i tradisjon tro på Utrovann, – Filefjell fra onsdag 24. til søndag 28. april. Innlosjering blir på Filefjellstuene.

Arrangør er Hallingdal Flyklubb, Valdres Modellflyklubb og Valdres Flyklubb i samarbeid med Filefjellstuene​ og Tyin-Fjelfjell (tyinfilefjell.no).

Overnatting i enkelt eller dobbeltrom med frokost, matpakke og middag alle dager. 
Fredag 26. april avholdes den tradisjonsrike festmiddagen på Filefjellstuene.
Priser: Enkeltrom kr 1375,- og dobbeltrom per person kr 1225,-.
Alternativt kan hytte leies etter avtale direkte med Filefjellstuene.
Det blir anledning til å overnatte hele uken (etter avtale)​ for de som ønsker det.

Det er begrenset med plasser og bindende påmelding fra 15. april.

Det blir Briefing og sikkerhetsmøte med Per & Pål torsdag 25 apr. Kl.10.00.
Kontaktperson i flyklubben er Per Semeleng tlf. 95874075 e-post: per.semeleng@gmail.com Kontaktperson på Filefjellstuene Øyvind Nyhagen tlf. 90 62 55 65
e-post: oyvind.nyhagen@tyin.no

For påmelding trykk her.

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den02-03-24 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 02-03-2024 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32079500 eller www.oset.no Priser er følgende: Årsmøtemiddag kr. 550,- Rom / frokost: Gudrun har gitt oss ny pris. Kun kr. 750,- pr.pers. Referer til flyklubben ved bestilling.

Vanlige årsmøtesaker

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 17-02-2024 . Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. ole.gj@online.no

 Etter årsmøte blir det Teknisk time V/Ole Baartvedt og orientering om Aktiviteter 2024: Bølgeleir Vågå, Fjelleir/Fjellflyging etc. Status på Motorfly, Seilfly, Sportsfly og Modellfly mm.

Vi har de senere år sett stadig oftere at materiellet vårt får skader, da i hovedsak hangar eller bakkeskader.

Dette gjelder alle flyene, ergo både motor, sport og seil.

For eksempel har vi flere skader på Canopy som hittil er reparerbare. Men den dagen en canopy må byttes snakker vi om 50-100.000 kroner avhegig av type.

Alle brukere av HFK sine fly bør møte opp.