Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Storefjell Hotel lørdag den29 -02-2020 kl.16.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Storefjell Hotel lørdag den 29-02-2020 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32078500 eller: booking@storefjell.no Priser er følgende: Lunsj lørdag til lunsj søndag Kr. 1690,- per pers i dobbeltrom .Kun Årsmøtemiddag kr 410,- Weekend pris fra fredag til søndag lunsj Kr. 2780 ikl. billet til Sirkus Blunck. Referer til flyklubben ved bestilling.

Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer og disses stedfortredere
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 15-02-2020. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det orientering fra klubben med:

Kjøp / Salg av fly, fremtidsplaner etc. Frekvensbruk i området Fagernes Lufthavn.

Kl.22.00 er det Cirkus Blunck

Nå oppsummerer han sin fantastiske karriere i showet «Cirkus Blunck», der det både blir gjensyn med klassiske numre og karakterer og nye påfunn. Med sin store stemme og treffsikre komiske talent byr Øivind Blunck på et storartet show du ikke vil gå glipp av.

Øivind Blunck er en av våre aller største entertainere, og er bedre enn noensinne!
Premieren er selvsagt lagt til Fridtjofs hjemsted, Ytre Enebakk. Så blir det full turné rundt i det ganske land.
Kapellmester er «Beat for Beat»-legenden Trond Nagell Dahl, mens Runar Borge har regi.

Norgescup 5

Resultater for norgescup seilfly på Klanten 09-08-19

Fra venstre: nr.3 Henning Lassen – Nr.1 Svein Larssen – nr.2 Svein Erik Kristiansen – nr4 Kato Kvitne hadde reist hjem,ikke på bilde. -nr. 6 Jan Hasslid og til høyre stevneleder Ole Baartvedt som ble nr. 5. Etter kveldens finregning viste det seg at Svein Erik kapret andreplassen med 1,04km/t margin til Henning. Ergo veldig jevnt. Oppgaven var en 2,5 times OLC Speed task med 15 km radius start og målsirkel, – med inntil tre fritt valgte vendepunkt. Svein var best på både veivalg og taktikk og klarte 77,1 km/t. Svein Erik som sagt på 2. plass med 65,37 og Henning på 3. med 64,33. Dette på en særs variabel dag med utfordrende og vekslende forhold. Med skybas på typisk 1700-1800 meter blir marginene små når start og målplassen ligger på 850 meter!

Vi hadde mye publikum under Norgescupen i seilfly i dag.