Akrotreningsleir Seilfly på Klanten

Bildet kan inneholde: sky, himmel og natur
https://no.surveymonkey.com/r/LHTWYKD?fbclid=IwAR0UjBVPlYTRPUBfJeFuhtLpwHnD-aS4C3b4CCEPJY4FJNBZ2eAdk1B7Aek

10. mai kl. 19:00–12. mai kl. 18:00
Gol Airport, Klanten3550 Gol, Norway

Påmelding til Akrotreningsleir på Klanten

Vi gleder oss til å teste ut konseptet med akrotreningsleir sammen med deg, og ikke minst gjøre hverandre gode innenfor det vi liker best. Dette er vel og merke en forpliktende påmelding som gir oss en god indikasjon på hva vi kan forvente oss ift planlegging av helgen. Vi trenger dine opplysninger, så takk for at du tar deg et par minutter med å gi oss disse under!
Hvis du skal bo på Strefjell (noe vi tror de fleste kommer til å gjøre) så må du booke ditt rom og opphold på : 32078000 og oppgi «Hallingdal flyklubb».
Gleder oss til å treffe deg på Klanten!
Mvh Rebecca Hansen & Johan Heggelund,
På vegne av Akroflyging i Norge (akrosamarbeid på tvers)
og Seilflyseksjonen 

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Storefjell Hotel lørdag den23 -03-2019 kl.16.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Storefjell Hotel lørdag den 23-03-2019 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32078500 eller: booking@storefjell.no Priser er følgende: Halvpensjon (inkl. middag/frokost) kr 995,- pr person. Rom/frokost kr 675,- .Årsmøtemiddag kr 395,- Referer til flyklubben ved bestilling.


Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer og disses stedfortredere
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 10-03-2019. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.


Fly Trygt 3. Informasjon. Sted Nythun Fjellstue Tid Søndag 24. mars 2019 kl. 10.00 Påmeldingsfrist Lørdag 23. mars 2019 kl. 00.00

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund (S/NLF) har i samarbeid med Santiago Amengual utarbeidet et nytt seminar i rekken av Fly Trygt. Programmet ble første gang gjennomført under Seilflykonefransen i oktober 2018

Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og som ikke er dekket i dagens opplæring.

Seminaret tar 3-4 timer + eksamen (20-25 min).

Seminaret kan også utvides med faget «Communication» (RTL), men krever da ytterligere en dag/kveld for gjennomføring.

Seminaret er ikke obligatorisk i seg selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning.

Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift

Fjellregionen  – i samarbeid med Valdres FK og Hallingdal FK (3. mars)
Sted: Nythun Fjellstue
Innhold: Innhold: MYB og FCL inkl eksamen
Påmelding: https://nlf.pameldingssystem.no/fly-trygt-3-fjellregionen

Medlemsmøte og julebord på Oset Hotell lørdag 24 nov.

Vi ønsker alle våre medlemmer med følge velkommen til årets julebord på Oset Hotell
KL: 19.00 Damenes Cocktail
KL: 19.30 Julebord
Priser:
Julebord lørdag kr 500,-
Overnatting m/frokost kr 950,- per pers. i dobbelt eller enkelt rom
Påmelding direkte til hotellet på tlf. 32079500 eller : http://www.oset.no/ Vi har reservert en del rom så meld deg på snarest. «Husk oppgi flyklubben ved bestilling»
Styret ønsker alle medlemmer m/følge hjertelig velkommen

Medlemsmøte starter kl: 15.00

  1. Erik H:   Status på flyklubben pr i dag med eventuelt nye planer.
  2.  Lars Arne:  1t med Flytrygging.
  3.  Ole B:  Bølger og surstoff mm.
  4.  Hans G: Flypoolen med kjøp, salg og leie seilfly mm.
  5.  Ståle L:  Nytt og nyttig fra seilflyfronten
  6.  Eventuelt
  7. Vi kan anbefale  damene å besøke Oset’s fantastiske julemarked

Lokale utstillere som representerer håndverk av høy kvalitet; skinnfell, tekstil, treskjæring, lappeteknikk, hallingkost med mer. Markedskafe og julemusikk!

Vell møtt alle sammen

Vi gratulerer Ole Baartvedt med Seilflyseksjonens hederstegn

Vi kopierer fra NLF’s sine sider

I forbindelse med Seilflykonferansen på Storefjell den 6. oktober hadde seksjonen gleden av og kunne tildele Ole Baartvedt Seilflyseksjonens hederstegn for lang og tro tjeneste.
Fra innstillingen som ble opplest gjengir vi:
Ole begynte som elev av Tønsberg Seilflyklubb i 1997. Han fullførte utdannelsen til seilflybeviset i 1999 og gikk videre på instruktørutdannelse i 2001. I denne perioden ble han svært aktiv og engasjerte seg på flere områder i klubben og på Jarlsberg Fritidssenter, dette inkludert styreverv og operative lederverv. Han var også med i simulatorteamet som bygde opp en seilflysimulator i simulatorparken på Jarlsberg
Ole har en teknisk bakgrunn/utdannelse som han tok med seg inn i seilflyging. Han tok utdannelse til seilflytekniker og senere utvidet dette til byggeleder. Han etablerte en teknisk service i eget selskap, XO Avionics (instrumenter, radioer, transponder m.m) som har blitt benyttet av store deler av luftsportsmiljøet. Som frivillig tekniker har han vært til stor hjelp for mange klubber og private flyeiere – langt utenfor sin egen klubb.
For seilflyseksjonen sentralt har han i flere perioder på 2000-tallet sittet i seksjonsstyret. I samme periode og faktisk frem til d.d med noen mindre pauser har han også vært medlem og leder av teknisk komite (nå utvalg). Han var også veldig sentral i etableringen og senere drift av NLF Camo spesielt med fokus på seilflyene.
Ole har også vært instruktør for Svedanor Strekkleir i svært mange år. I en periode var han også rettelærer i nettskolen for seilflyteori tilknyttet Luftfartsskolen. Etter Jon Marthins død og frem til oppstart av Nordic Gliding som felles nordisk medlemsblad i 2013, var han redaktør av Seilflysport i ca 2. år.
I dag er Ole en utvandret «kyst-Halling» med hytte på Storefjell og har etablert seg på Klanten Flyplass og i Hallingdal Flyklubb. Som i så mange andre klubber han har vært innom, blir det et sterkt engasjement og mye innsats for å utvikle klubben videre. I dette miljøet har han også tatt utdannelse til mikroflybevis og veien til LAPL for motorfly er nok heller ikke så langt unna sier ryktene.
Vi gratulerer Ole Baartvedt med et meget fortjent seksjonshederstegn!