Strekkuke med «Hallingtask» – Norges Cup 5

Seilflygerne i Hallingdal Flyklubb ønsker deg velkommen til seilflyging på Hallingdal Luftsportsenter – Klanten flyplass på Golsfjellet fra 8. til 13 august.

Grid på Klanten.

Strekkflygingsleir starter mandag 8. august med daglig slepevakt. Værbriefing og oppgaveforslag hver formiddag kl 10:30. Påfølgende konkurranse tellende i Norges-Cup systemet starter med treningsdag torsdag 11. og konkurranse fredag 12. og lørdag 13. august. Søndag 14. august er « fri til egenflyging» – men vil vurderes som reservedag for konkurransen dersom vi ikke har minst èn gyldig dag innen lørdag.


Hovedbriefing NC 5 vil bli avholdt fredag 12. august kl 10:30

Påmelding via NLF.no – Konkurranse-web.
(der står det feilaktig NC 6, men bare meld deg på!)

Ny avtale med Storefjell Hotel

Hallingdal Flyklubb har inngått ny avtale for overnatting på Storefjell Hotel i forbindelse med flyging og arrangementer i klubbens regi.

Tidligere hadde vi fastpris på «økonimirom». Den nye avtalen er rabattbasert og gir flygere en fast rabatt på gjeldende rompris. På den måten kan du velge romkategori etter behov. og prisene vil variere med høy og lavsesong. Flygende gjester får ytterligere rabatt ved lengre opphold. Først fra døgn 3 og deretter fra døgn 5. Bestiller du halvpensjon( frokost og middag) inngår lunsjpakke som før.

Vi har fått ny rabattkode gjeldene fra og med nå.Ta kontakt med Andreas Nibstad på Storefjell Hotel eller arrangementansvarlig i klubben dersom du vil booke rom i forbindelse med flyging på Klanten Flyplass.

Søk om PPR på Storfjorden, Vestre Slidre

Kun nødvendig flyging, da dette er en prøveordning som gjelder i 2 år. Det er kun 12 bevegelser pr. uke, og touch and go er forbudt! I samarbeid med lokale flyklubber skal all landing registreres av lokal flyklubb (MyPPR) og SMS til tlf Fjelloppsynet på tlf 909 21 654 for kvar flybevegelse, til orientering. Når PPR-forespørsel er godkjent, er det derfor viktig at du sender en sms med beskjed om at du skal benytte Storfjorden, navn og callsign på til fjelloppsynet på 909 21 654. Ring 958 74 075, for info om isforhold.

For mer info ring: +47 958 74 075 / +47 908 39 894 

Radiofrekvens:123.500 MHz

OBS! TELEHIV

På grunn av telehiv er det blitt en dump/kant i overgangen mellom asfalt og grus/gress i enden av bane 29. Dette området må inspiseres før banen brukes. Det kan også dukke opp telehiv andre steder som man må være obsmerksom på. Det er tiden for slike ting nå om dagen så det gjelder å være generelt oppmerksom på at forholdene skifter fort på fjellet.

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den19-03-22 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 19-03-2022 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32079500 eller www.oset.no Priser er følgende: kr 1350,- for overnatting, middag og frokost. kr 450,- for middag. Referer til flyklubben ved bestilling.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 05-03-2022 . Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. ole.gj@online.no
Etter årsmøte blir det Flytryggingsmøte med Pål Arve Halstensgård og orientering om Aktiviteter 2022: Fjelleir/Fjellflyging, Ny Hangar, kjøp/salg av seilfly, nytt fra sportsfly, Klanten flyplass 70 år V/Halvar Sand etc
Hilsen styret

Nytt fra flytryggingssjefen!

Her er årets utgave av vinterflyging-guiden:

https://rise.articulate.com/share/GbjVYzqX6DL1mCIWxnQXR1xqB_4lfHZx#/

Andre tips:

Mange islagte vann blir observert og istykkelse sjekket av kraftselskap osv. Informasjon om dette finnes på  https://iskart.no/ 

Spør gjerne andre i klubben om råd og tips angående isforhold og snøforhold på de plassene vi har lov å lande på.
 Husk at LN-KAB kun skal flys på is der flystripe er etablert og der forholdene blir fortløpende sjekket. Ring alltid den som er ansvarlig for flystripa for å sjekke om forholdene er gode nok for landing. Eksempel på slik landingsplass er Vermudsjøen.

Hilsen
Pål Arve Halstensgård