Åpen dag på Klanten 16 juli

juni 23rd, 2017

Åpen dag på Klanten med introturer med motor, mikro og seilfly søndag 16 juli fra kl: 11.00

Kontakt Erik Hansegård tlf: 93005235

Modellfly på Vikojordet 14-16 juli

Kontakt Oddgeir Leikvold tlf: 90660858

Vi har kiosk med servering av pølser, hamburgere, vaffel mm.

Mikroflyger

mai 29th, 2017

Vi gratulerer Ole Baartvedt med mikrofly lappen!

Onsdager er det grillaften på Klanten

mai 28th, 2017

Magnes GRILL er varm fra kl. 17.00 på Onsdager

Gratis landingsavgift på Grillaften onsdager

Vi ønsker alle fly venner velkommen.

Seilflyveko på Klanten 13-21 mai

april 25th, 2017

Kontakt Torstein Kaslegard for info tlf: 94896408   tokasle@gmail.com

 

Fjelleir 2017 på Utrovann/Nystuen

april 2nd, 2017

Se link:

Fjelleir

Seilflypåske på Klanten 2017

mars 21st, 2017

For info kontakt Torstein Kaslegard tlf:  94896408     tokasle@gmail.com

Årsmøte for året 2016 avholt på Oset Hotell

mars 11th, 2017

Det ble gjenvalg på hele styret for 2017

Leder: Erik Hansegård, Nestleder Hans Gjengedal, Kasserer Roger Toppen, Sekretær Arne Nibstad, Styremedlem Kåre Weeg.

Det satses friskt på seilflyging i 2017 -2018 osv med ny 2 seter DG 1001 M

Alle som har slepetillatelse skal sende inn søknadsskjema for utstedelse av rettighet til å slepe seilfly. i henhold til PART-FCL, avsnitt I

februar 13th, 2017

http://luftfartstilsynet.no/incoming/NF-1017_Søknad_om_rettighet_til_slep_av_seilfly_og_bannere/BINARY/NF-1017%20Søknad%20om%20rettighet%20til%20slep%20av%20seilfly%20og%20bannere

Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 11-03-2017 kl.16.00

januar 28th, 2017

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på  Oset Hotell lørdag den 11-03-2017 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles  på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er følgende: Halvpensjon (inkl. middag/frokost) kr 950,- pr person. Rom/frokost kr 650,- .Årsmøtemiddag kr 350,- Referer til flyklubben ved bestilling.
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6-1 Godkjenne ny revidert lov
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer  og disses stedfortredere
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 25-02-2017. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Etter årsmøte blir det orientering om  Aktiviteter 2017, kjøp/salg av seilfly fly, etc

Hilsen styret

Vi ønsker alle en riktig God JUL og et Godt nytt Fly År

desember 11th, 2016

ct-julen2011-3-2