NAV/Fly til fremmed flyplass-kurs 30. mars

 

Sted: Oset Høyfjellshotell (Samme lokale som årsmøtet)

Tid: Onsdag 30. mars 18:00 – ca 21:00

Motorflyskolen ved Hallingdal Flyklubb inviterer alle medlemmer i Hallingdal Flyklubb og Valdres Flyklubb til et kurs hvor vi planlegger en navigasjonstur til en fremmed flyplass.

Kurset består av en teorikveld, og en praktisk del hvor vi gjennomfører en navigasjonstur. Selve flyturen avtales på teorikvelden. Det kan være et tips å slå seg sammen to og to, så kan man lære av hverandre. Mikroflygere er også hjertelig velkommen til kurset.

Kurset vil fokusere på følgende:

Planlegging av nav-tur på kartet

Lage en operativ flygeplan

Hvordan fylle ut og sende inn ATC flight plan

IPPC (hva man kan finne på Internet Pilot Planning Center)

Vekt og balanse

Radiokommunikasjon i kontrollert luftrom

Noen enkle og nyttige tips til G1000 på navigasjonstur

Påmelding gjøres til:

Lars Arne Vestfossen

971 54 704

lvestfossen@hotmail.com