Fartøysjefens Plikter

 

Vil med dette «friske opp» litt rundt det med Fartøysjefens plikter:

Før hver flyging skal det fortas en «Pre Flight Inspection» 

Det henger en liste i Klubbhuset med Piloter som er godkjent for å ta denne inspeksjonen.

Vær spesielt nøye med å sjekke mønster på dekkene,  (asfalt)

V.hovedhjul var slitt ned til korden, kun på et lite område (låst hjul v landing, el.kraftig oppbremsing).

Før flyging skal Fartøysjef forvisse seg om at flyets fartøydokumenter er gyldige. (Dato N-ARC)

Sjekk tid til neste Ettersyn, rapporter til Tekninsk ved mindre enn 5 timer til neste ettersyn.

Taxing.

Det skal ikke  Taxes  på Grus i forbindesle Bensinfylling o.l.   Flyet skal trekkes /dyttes for hånd.

Tauetraktor SKAL IKKE BRUKES.

Førøvrig henviser jeg til klubbens Bakkeinstruks.

God Flytur.

Hilsen Ole Gjengedal

Teknisk Leder

LN KAB

KAB er nå tilbake på Klanten igjen. (29.12.08 – Torstein)

Cessna LN KAB er fra 13.11. stasjonert på Leirin ENFG grunnet dårlige baneforhold på Klanten

Den blir stående i Hangaren til Valdres Flyklubb.

Kontakt Erik Eggum for detaljer om handling, tel. 99309930

Hilsen Teknisk 

Ole Gjengedal