Archive for oktober, 2012

Utvidelse av klubbhuset

mandag, oktober 29th, 2012

På grunn av forventet stor aktivitet utvider vi nå klubbhuset til det dobbelte areal.

Høstfly-Rally på Klanten Utsatt til Vårfly-Rally i mai mnd 2013

tirsdag, oktober 2nd, 2012

Høstfly-Rally for klubbens medlemmer blir arrangert i mai mnd 2013.