Archive for november, 2008

LN KAB

torsdag, november 13th, 2008

KAB er nå tilbake på Klanten igjen. (29.12.08 – Torstein)

Cessna LN KAB er fra 13.11. stasjonert på Leirin ENFG grunnet dårlige baneforhold på Klanten

Den blir stående i Hangaren til Valdres Flyklubb.

Kontakt Erik Eggum for detaljer om handling, tel. 99309930

Hilsen Teknisk 

Ole Gjengedal

Juletallerken på Eidsgård 19 nov. kl. 1800

onsdag, november 5th, 2008

Den populære og tradisjonsrike juletallerken på Eidsgård blir 19 nov.

Denne koster den nette sum av kr. 225 det innbefatter 2 serveringer, riskrem og kaffe.

Det blir både faglig stoff og underholdning.

Påmelding til Hans til innen 16/11 på tlf 90101904 sms eller e-post hans.gj@online.no